Ja, alla dessa förkortningar som är så populära inom PR, här kommer ännu en!

GRI  står för: Global Reporting Initiative och knyter an till mitt förra inlägg om CSR. Det handlar om hur man redovisar och rapporterar ett företags hållbarhetsinformation. Det är det mest erkända och spridda ramverket som finns för redovisning och rapportering av hållbarhetsinformation. GRI ger riktlinjer för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla och hur det ska gå till samt vilka indikatorer som ska rapporteras. Det som betonas är företagets transparens och ansvarsskyldighet.


Denna vecka ska flera medarbetare på min byrå på en kurs i GRI.


http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/

Kommentera

Publiceras ej